Grafisk design/ layout/ ombrekk/ tekst/ cover

Her ser du noen av de ferdige bokomslagene, og eksempler på layout.